January 16th, 2009

แผนที่อำเภอปาย

แผนที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนและอำเภอปาย มีบอกเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆไว้มากมายครับ แนะนำว่าให้ Save ลงเครื่องแล้วเปิดดูจะขยายได้ชัดเจนกว่านี้ครับ