January 16th, 2009

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอปาย

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

น้ำตกหมอแปง
น้ำตกหมอแปงนับเป็นน้ำตกยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนปาย เพราะมีความสวยงามและเดินทางไปเที่ยวสะดวกกว่าที่ไหนๆ เพราะห่างจากตัวเมืองปายเพียง 9 กิโลเมตรเท่านั้น คุณควรเริ่มต้นการเดินทางจากบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 102 จากถนนทางหลวง 1095 ไปทางอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ถึงทางแยกเลี้ยวซ้ายไปจนถึงหมู่บ้านมูเซอยะโป๋ จากนั้นข้าไปอีกประมาณ 500 เมตร ตามถนนดินแดงขนานเล็ก สุดทางจะเป็นที่จอดรถ ตัวน้ำตกอยู่ทางด้านขวามือ น้ำตกหม้อแปงแบ่งออกเป็น 3 ชั้น ชั้นที่ใหญ่และเหมาะแก่การเล่นน้ำคือ ชั้นสองและชั้นสาม โดยรวมทุกชั้นแล้วน้ำตกหม้อแปงจะสูงประมาณ 15 เมตร กว้างประมาณ 10-15 เมตร มีน้ำไหลตลอดปีแต่สวยงามที่สุดในช่วงฤดูฝนบรรยากาศโดยรอบร่มรื่นด้วยป่าต้นยาง ใกล้ ๆ บริเวณน้ำตกยังเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านมูเซอแดงมีร้ายอาหารเล็กๆคอยให้บริการอยู่ด้วย

สะพานประวัติศาสตร์
สะพานนี้ได้ถูกสร้างขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพของญี่ปุ่น จุดประสงค์ก็เพื่อจะไว้ลำเลียงกองทัพและเสบียง ต่อมาสะพานนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางสัญจรปกติของชาวบ้านบริเวณนั้น แต่ต่อมาสะพานได้เกิดการทรุดโทรมอย่างหนักจนต้องมีการสร้างสะพานคอนกรีตขึ้นมาแทน ซึ่งจะอยู่คู่ขนานกัน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะเดินทางมาถ่ายรูปกับสะพานแห่งนี้ เพื่อเป็นที่ระลึกถึงการเดินทางมาเที่ยวอำเภอปาย โดยที่ัตั้งของสะพานประวัติศาสตร์จะอยู่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำปาย ถ้ามาจากเชียงใหม่ มุ่งหน้าเข้าปาย จะผ่านสะพานแห่งนี้ก่อนเข้าเมือง บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 88 จะอยู่ทางขวามือ

วัดกลาง
จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีวัดที่สะท้อนให้เห็นถึงศิลปะแบบไทยใหญ่มากที่สุดในแถบภาคเหนือของประเทศ จึงไม่น่าแปลกใจที่ในอำเภอปายเองก็จะมีวัดในลักษณะนี้มากมาย เช่น วัดกลาง ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของอำเภอปาย เป็นต้น หากนักท่องเที่ยวนั่งรถประจำทางมาลงที่สถานีปาย เดินทางออกมาทางซ้ายมือจะพบวัดกลาง โดดเด่นที่เจดีย์ศิลปะแบบไทยใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางวัด มีมณฑปที่ยอดมงกุฎสีทองสวยงามรายลอบด้วยเจดีย์ทรงมอญส่วนบริเวณใต้เจดีย์เป็นซุ้มที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปประจำวัดเหนือ

วัดน้ำฮู
เป็นสถานที่ประดิษฐานของเจ้าพ่ออุ่นเมือง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทำด้วยโลหะทองสัมฤทธิ์ พระพุทธรูปองค์นี้พระเศียรกลวง ส่วนบนเปิดปิดได้และมีน้ำขังอยู่ เป็นพระพุทธรูปสิงห์สาม อายุประมาณ 500 ปี เมื่อ พ.ศ. 2515 มีพระธุดงค์จากจังหวัดเชียงใหม่ มานมัสการและสงสัยว่าข้างในพระจะมีน้ำ จึงเปิดดูพบว่ามีน้ำจริงๆ ข่าวนี้แพร่ออกไปก็มีผู้คนหลังไหลมาขอน้ำไปสักการะ พอน้ำในพระเศียรหมดก็จะมีไหลออกมาอีกในลักษณะซึมออกมาตลอดเวลา จึงมีผู้คนหลั่งไหลมาขอน้ำมนต์ไปสักการะอยู่เนืองๆ

หมู่บ้านกะเหรี่ยงแม่ปิง
หมู่บ้านกะเหรี่ยงแม่ปิงตั้งอยู่ห่างจากอำเภอปายประมาณ 13 กิโลเมตร นับเป็นหมู่บ้านที่ได้พัฒนามากที่สุดในบรรดาหมู่บ้านใกล้เคียง แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ยังคงรักษาเอกลักษณะและขนบธรรมเนียมประเพณีดังเดิมเอาไว้อย่างดี สำหรับการเดินทางนักท่องเที่ยวควรใช้ทางหลวง 1095 (ปาย-แม่มาลัย) ถึงแยกซ้ายบริเวณหลักกิโลที่ 86 เข้าถนนรพช. บ้านห้วยแก้ว บ้านแม่ปิง ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร สุดทางจะพบศูนย์ศิลปาชีพ ศูนย์ศิลปาชีพกะเหรียงแม่ปิงเปิดขึ้นเพื่อให้ชาวกระเหรี่ยงได้นำสินค้าทำมือออกมาขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกทางหนึ่ง สินค้ายอดนิยมคือผ้าทอที่มีสีสนสดสวยและมีลวดลายที่สวยงาม โดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ใช้การย้อมสีแบบธรรมชาติและเครื่องทอแบบเก่าแก่ งานแต่ละชิ้นจึงออกมาประณีตและละเอียดอ่อน ถูกใจผู้มาชมจนต้องซื้อติดไม้ติดมือกลับไปเป็นที่ระลึกอยู่เสมอ

เจดีย์พระธาตุแม่เย็น
วัดพระธาตุน้ำเย็นเป็นวัดแก่เก่าคู่เมืองปายมาช้านาน ตั้งอยู่บนภูเขาทางด้านทิศตะวันออกของอำเภอปายห่างจากที่ว่าการอำเภอปายประมาณ 2 กิโลเมตร เลยทางเข้าน้ำตกแม่เย็นไปประมาณ 100 เมตร จากปากทางเข้านักท่องเที่ยวสามารถเลือกขึ้นไปได้ 2 วิธี จะขับรถขึ้นก็สะดวก หรือจะเดินขึ้นบันไดพญานาคเป็นการออกกำลังกายที่น่าสนใจ บริเวณวัดพระธาตุแม่น้ำเย็นเงียบสงบเหมาะสำหรับสมทัศนียภาพของอำเภอปายได้อย่างกว้างไกลสุดสายตาแบบพาโนรามา ช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการชมคือช่วงยามเช้าและยามพระอาทิตย์ตก โดยประวัติของวัดพระธาตุแม่เย็นไม่มีปรากฏว่าสร้างขึ้นในสมัยใด ภายในบริเวณวัดมีเพียงโบสถ์และเจดีย์ทรงระฆังสีขาวฐานกลม สูงประมาณ 3 เมตร โดดเด่นที่ยอดฉัตรแบบเจดีย์พม่า นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางขึ้นมาชมและกราบไหว้พระนอนเดินทางกลับ

โป่งน้ำร้อนท่าปาย
โป่งน้ำร้อนท่าปาย สภาพของโป่งน้ำร้อนเป็นบ่อน้ำร้อนไหลเรื่อย ๆ ทั่วบริเวณกว้าง มีบ่อใหญ่สองบ่อ นอกนั้นมีลักษณะเป็น น้ำผุด บางจุดความร้อนสูงประมาณ 80 องศาเซลเซียสครับ และรอบ ๆ โป่งน้ำร้อนเป็นไม้สักที่สมบูรณ์ มาก ภายในบริเวณอนุญาติให้ตั้งเต๊นท์พักแรมได้ครับ แต่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใด ๆ ทั้งสิ้น โป่งน้ำ ร้อนท่าปาย ตั้งอยู่ในป่าแม่ปายฝั่งซ้ายตอนบนท้องที่ตำบลแม่ฮี้ โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1095 ข้าม สะพานแม่น้ำปาย ถึงหลักกิโลเมตรที่ 87-88 แยกซ้ายเข้าไปอีก 2 กิโลเมตร ตามทางเข้าบ้านท่าปายเป็นทาง ราดยางตลอดทั้งสายแล้วครับ

น้ำตกแม่เย็น
น้ำตก แม่เย็นเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการท่องเที่ยวธรรมชาติ อ.ปาย เพราะต้องเดินทางเท้าเป็นระยะทางค่อนข้างไกล ใช้เวลาเดินทางไป-กลับประมาณ 8 กม. (3-5 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง เป็นน้ำตกที่เกิดจากลำห้วยแม่เย็นหลวง ซึ่งจะไหลลงมาสู่แม่น้ำปายต่อไป สภาพน้ำตกเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มี 2 ชั้น ความสูงประมาณ 40 เมตร มีน้ำไหลตลอดปี จัดเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมาก พื้นที่โดยรอบปกคลุมด้วยป่าดิบชื้นและโขดหินสวยงาม

กองแลน
หากคุณใช้เส้นทาง 1095 แม่มาลัย-ปาย บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 90 จะพบป้ายกองแลนอยู่ทางด้ายซ้ายมือ กองแลนนับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งแรกเมื่อเริ่มเข้าสู่เขตอำเภอปาย มีลักษณะเป็นภูเขาดินแดงในป่าเต็งรังสลับป่าสน เมื่อคุณเดินขึ้นไปถึงด้านบนยอดจะพบหน้าผาสูงชันถูกกัดเซาะคล้ายปรากฏการณ์ดินทรุดตัว หรือแพะเมืองผีที่จังหวัดแพร่ เหมาะสำหรับชมทิวทัศน์อำเภอปาย แต่นักท่องเที่ยวควรใช้ความระมัดระวังในการเดินชมด้วย เวลาที่เหมาะสมในการเข้าชมคือช่วงเช้า และช่วงเย็น เพราะอากาศจะเย็นสบายกว่าช่วงกลางวัน

น้ำพุร้อนเมืองแปง
น้ำพุร้อนเมืองแปง อยู่บ้านเมืองแปง  ต.เมืองแปง  ห่างจากอำเภอปาย 29 กม.   ดิฉันก็ไม่รู้จักเหมือนกันว่า ต.เมืองแปงอยู่ตรงไหน และห่างจากอ.ปาย 29 กม. นี่ เราต้องใช้เส้นทางไหน   แต่ได้ไปค้นในหนังสือ  Trips Magazine Vol.9 No.108 October 2005 คงสามารถให้ความกระจ่างแก่คุณได้ดังนี้ คือ โป่งน้ำร้อนเมืองแปง  มีลักษณะเป็นบ่อน้ำร้อนขนาดใหญ่  ตั้งอยู่ใจกลางไร่นาของชุมชนบ้านเมืองแปง  ใกล้หน่วยพิทักษ์และรักษาป่าแม่ปิง  ห่างจากตัวเมืองปาย 35 กม. คุณควรเริ่มจากบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 85-86 จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าเส้นทางหลวง 1265 จนถึงหลักกิโลเมตรที่ 24  ข้ามสะพานบ้านเมืองแปง  เลี้ยวซ้ายเข้าทางดินอีก 2 กิโลเมตร  สุดทางจะพบโป่งน้ำร้อน   โป่งน้ำร้อนนี้มีอุณหภูมิสูงถึง 95 องศาเซลเซียส  จึงไม่สามารถลงแช่น้ำได้   ช่วงฤดูหนาวมาเยือน  ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวนิยมมานั่งรับไออุ่นกันบริเวณริมโป่งน้ำร้อนแห่งนี้   นอกจากนี้จากที่นี่คุณยังสามารถไปเที่ยวชมน้ำพุร้อนเมืองแปงได้อีกด้วย   โดยน้ำพุร้อนเมืองแปงจะเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่ล้อมรอบด้วยพรณณไม้ร่มรื่น จึงเหมาะสำหรับพักผ่อนชมวิว  สิ่งอำนวยความสะดวก   ภายในบริเวณน้ำร้อนและน้ำพุร้อนเมืองแปง  ไม่มีส่งอำนวยความสะดวก  นักท่องเที่ยวสามารถนำเต้นท์มากางพักแรมได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ

ห้วยจอกหลวง
เป็นแหล่งอนุรักษ์ต้นน้ำห้วยจอกหลวงอยู่บริเวณป่าแม่ยะ ตำบลแม่ฮี้ มีการปลูกไม้ดอกไม้หนาวหลายชนิดและออกดอกในฤดูหนาวตั้งอยู่บนภูเขาและมีทิวทัศน์สวยงามมาก อยู่ห่างจากอำเภอปายประมาณ 43 กิโลเมตร ฤดูที่เหมาะสมแก่การท่องเที่ยวคือ ฤดูหนาว

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอแม่แตง อำเภอเวียงแหง ,อำเภอเวียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสภาพป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์ ภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน เป็นป่าต้นน้ำลำธาร มีจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงามและจุดชมวิวที่สามารถชมบรรยากาศอันร่มเย็นสวยงาม โดยเฉพาะบริเวณห้วยน้ำดัง ที่มีชื่อว่าทะเลหมอกที่งดงามยิ่ง เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศไปเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังมีเนื้อที่ประมาณ 179.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 112,187.5 ห้วยน้ำดังคือความโดดเด่นท่ามกลางเทือกดอยสูงสลับซับซ้อนชายแดนไทย-พม่า ในเขตติดต่อของจังหวัดชายแดนแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่รู้จักในความงดงามเลื่องชื่อของทะเลหมอกที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย และถ้ายิ่งได้ขึ้นไปเยือนในฤดูหนาวที่อากาศเย็นเยียบ และท้องฟ้ายามค่ำคืนกระจ่างใสด้วยแล้วก็ย่อมจะเป็นโอกาสอันดีที่ได้ชื่นชมทะเลดาวดารดาษเต็มฟ้า อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังมีความโดดเด่นในด้านทัศนียภาพของขุนเขาแสนหนาวซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากตลอดมา โดยเฉพาะบริเวณกิ่วลม หรือจุดชมทิวทัศน์ห้วยน้ำดังระหว่างฤดูหนาวช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ นักเดินทางจำนวนมากจะขึ้นมาค้างแรมเพื่อรอชมพระอาทิตย์ขึ้น รวมทั้งชมทะเลหมอกขาวละมุนที่ห่มคลุมไปทั่วหุบเขากว้างไกล ยิ่งถ้าในวันที่อากาศแจ่มใสจะมองเห็นแนวเทือกดอยเชียงดาวตั้งตระหง่านทะลุทะเลหมอกขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์ “หมอก” เกิดขึ้นจากการกลั่นตัวของละอองไอน้ำในอากาศ คือ ช่วงเวลากลางวันพื้นดินจะได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์แล้วสะสมเอาไว้ ตอนกลางคืนพื้นดินจะค่อยๆ เย็นตัวลง เมื่ออากาศที่มีอุณหภูมิต่างกับพื้นดินเลื่อนไหลผ่านมา ก็จะเย็นตัวลงแล้วกลั่นตัวกลายเป็นหมอกในที่สุด โดยหมอกมักจะเกิดขึ้นมากที่สุดในเวลากลางคืน หรือตอนเช้าที่อากาศเย็น ท้องฟ้าแจ่มใส และไม่มีลมแรง ทะเลหมอกอันงดงามของห้วยน้ำดังเกิดขึ้นในหุบเขากว้างใหญ่ ซึ่งหมอกจะไหลลงไปรวมตัวกัน ซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่น่าชม

น้ำตกแม่เย็น
น้ำตกแม่เย็น เป็นน้ำตกที่เกิดจากห้วยแม่เย็นหลวง ซึ่งจะไหลลงสู่แม่น้ำปายต่อไปสภาพน้ำตกเป็น น้ำตกขนาดใหญ่ มีน้ำไหลตลอดการเดินทาง จากอำเภอเมืองเชียงใหม่ ตามทางหลวงหมายเลข 107 และแยกซ้ายมือที่ตลาดแม่มาลัย ไปตามทาง หลวงหมายเลข 1095 (แม่มาลัย-ปาย) จนถึงหลักกิโลเมตรที่ 65-66 มีทางแยกขวามือซึ่งมีป้อมยามตั้งอยู่ ระยะ ทางประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นทางลูกรังเข้าถึงบริเวณห้วยน้ำดัง และเดินทางต่อไปอีก ประมาณ 3 กิโลเมตร จะถึงจุดชมวิวดอยช้าง ถ้าเดินทางต่อไปอีกตามเส้นทางหลวงหมายเลข 1095 ไปยังอำเภอปายถึงบ้านแม่ปิง จะมีทางแยกขวา มือเป็นทางลูกรัง รพช. หมายเลข มส. 11024 ถึงโป่งร้อน ทางอุทยานฯ ยังไม่มีที่พักบริการแก่นักท่องเที่ยว

โป่งน้ำร้อนท่าปาย
เป็นลักษณะบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติประมาณ 3-5 บ่อ มีบ่อใหญ่สามบ่อติดกัน หากสังเกตุดี ๆจะพบว่ามีบ่อรูปหัวใจ ที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกกัน พื้นที่บริเวณนี้ได้รับ การประกาศให้เป็นเขตวนอุทยาน บริเวณโดยรอบมีความสวยงามอีกแห่งนี้มีที่อาบน้ำแร่เล็ก ๆ ที่ถูกสุขลักษณะ มีการแยกห้องหญิงชายไว้อย่างดี นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของวนอุทยานฯ รับประทานอาหารกลางวันด้วยก็ดี เหมาะสำหรับผู้รักสุขภาพและผู้ที่ชื่นชอบความเป็นธรรมชาติ มีที่พักให้เลือกสรรมากมายไว้คอยบริการ สามารถปั่นจักรยานเพื่อชมบรรยากาศรอบๆ ได้

บ่อน้ำร้อนเมืองแปง
อยู่ที่ตำบลเมืองแปง เป็นบ่อน้ำร้อนขนาดใหญ่ห่างจากอำเภอปาย 28 กม. บ่อน้ำพุร้อนมีอุณหภูมิสูงถึง 95 องศาเซลเซียส น้ำร้อนไหลเป็นธารผ่านก้อนหินใหญ่น้อยลดหลั่นกันลงไปสวยงาม มีสภาพเป็นธรรมชาติมาก

ล่องแก่งแม่น้ำปาย
เป็นการล่องแก่งในแม่น้ำสายหลักของจังหวัดแม่ฮ่องสอน คือแม่น้ำปาย ซึ่งมีต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาถนนธงชัย และเทือกเขาแดนลาว ไหลผ่าน 3 อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งได้แก่ อำเภอปาย อำเภอปางมะผ้า และอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จากนั้นไหลลัดเลาะลงสู่แม่น้ำสาละวินในเขตรัฐคะยาของประเทศเมียนม่าร์ ลักษณะท้องน้ำของแม่น้ำสายนี้เต็มไปด้วยกรวดทราย  ในฤดูน้ำหลากน้ำจะเชี่ยวมาก แต่ถึงกระนั้นก็ยังเป็นที่นิยมในการล่องแก่งของเหล่านักท่องเที่ยวทั้งหลาย เนื่องจากความงดงามตามธรรมชาติของทัศนียภาพสองฝากฝั่งแม่น้ำ ประกอบกับความร่มรื่นของป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์และสายน้ำที่เย็นช่ำในขณะที่ล่องไปตามกระแสน้ำ อย่างไรก็ตามเพื่อความสนุกสนานและปลอดภัยจึงจำเป็นที่การล่องแก่งแม่น้ำปายต้องอาศัยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะคนท้องถิ่น และช่วงที่เหมาะแก่การล่องแก่งคือ เดือนมิถุนายน –กุมภาพันธ์ของทุกปี

หมู่บ้านสันติชล
หมู่บ้านสันติชล… เป็นหมู่บ้านที่ชาวจีนฮ่อ หรือ จีนยูนาน ที่อพยพมาจากมณฑลยูนานทางใต้ของประเทศจีน ได้เข้ามาจับจองเป็นที่พักอาศัยกันมายาวนาน ซึ่งเมื่อก่อนพื้นที่บริเวณนี้ เคยมีความมั่งคั่งจากการเพาะปลูกฝิ่นซึ่งสร้างรายได้ให้กับคนในหมู่บ้านเป็นอันมาก แต่หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนาถิ่นฐานในการพึ่งพาตนเองโดยไม่เพาะปลูกพืชเสพติด จึงทำให้ชาวบ้านหันมาดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดรายได้ เช่น การพัฒนาพื้นที่ของหมู่บ้านให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่พักค้างแรมสำหรับนักท่องเที่ยว ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่นำมาจากประเพณีและวัฒนธรรมของชาวจีนยูนาน เช่นการเล่นต่าง ๆ หรือ ของเล่นของชาวจีนยูนานที่สร้างความสนุกสนานให้กับนักท่องเที่ยวเช่นชิงช้ายูนาน ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอเล่นได้โดยมีค่าธรรมเนียมราคา ท่านละ 50 บาท / 3 รอบ และขี่ม้าชมหมู่บ้านวิถีความเป็นอยู่ รอบใหญ่ราคาท่านละ 50 บาทเช่นกัน นอกจากนี้ที่พักค้างแรมของนักท่องเที่ยว พ่อหลวง(หัวหน้าหมู่บ้านหรือผู้ใหญ่บ้าน) ก็ได้เสนอให้จัดสร้างบ้านดิน ซึ่งเป็นบ้านที่สร้างจากดินเหนียวผสมกับฟางข้าวหรือแกลบ ปั้นและก่อเป็นหลังขึ้นมาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ภายในมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ตู้เย็น(มินิบาร์) โทรทัศน์ ห้องน้ำ เตียงอุปกรณ์ในการนอนในสไตล์จีนยูนาน ราคาที่พักประมาณ 1,000 บาท/คืน และด้วยการที่ชาวจีนยูนานไม่นิยมที่จะมีตู้ไว้ในที่พักอาศัย จึงมีบริการซัก/รีดเสื้อผ้าให้กับแขกที่เข้ามาพักอาศัยฟรี เป็นจำนวน 1 ชุด หากสนใจเข้าพักอาศัยบ้านดินในหมู่บ้านสันติชลสามารถติดต่อได้ที่ โทร.053-699581 หรือ 081-0243982 ครับ รายได้ต่าง ๆ ก็เพื่อการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านสันติชล ที่มุ่งมั่นทำความดีเพื่อผืนดินใต้พระบรมโพธิสมภารครับ สถานที่ตั้งของหมู่บ้านสันติชล อยู่ในเขตอำเภอปาย อยู่ถัดมาจากวัดน้ำฮู เมื่อแวะนมัสการและกราบไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิภายในวัดแล้ว ขับรถตรงขึ้นมาเพียงเล็กน้อยจะพบกับภูมิทัศน์ที่แปลกตาสะท้อนให้เห็นกับประเพณีวัฒนธรรมยูนานครับ

น้ำตกผาเสื่อ
ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 26 กิโลเมตร อยู่เส้นทางเดียวกับปางอุ๋ง เส้นทางเป็นทางลาดยางตลอด น้ำตกแห่งนี้ไหลลงมาจากน้ำตกแม่สะงาในพม่ามี 6 ชั้น และมีน้ำตลอดปีช่วงที่เหมาะสมจะไปท่องเที่ยวคือ เดือนกรกฎาคม – กันยายน